ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

 

κεπεκεα

εικαστικά

αντιποιήματα

εργοβιογραφικά

βιβλιοπαραγωγή

συνεντευξοδρόμιο

σχιζοφωνητικά

εικονομαχικά

σχεδιογραφήματα

αλληλοπληροφόρηση

επικοινωνία

κέντρο πειραματικών κειμένων & ανακοινώσεων

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

copyright: ideodromio.org 2012